SUNDARE OCH SMIDIGARE ORGANISATIONER I ETT MER VÄLMÅENDE SAMHÄLLE

ER PARTNER I PARADIGMSKIFTET

Välkommen till Paradigmo Consulting!

Är du en företagsledare, HR-chef, verksamhetsstrateg, rektor, generaldirektör, avdelningschef eller liknande som känner att det är dags att göra något annorlunda? Vill ni bort från quick-fixes och strategier som inte förverkligas och mot kontinuerligt lärande, ständiga förbättringar och en tydlig riktning alla arbetar mot och är engagerad i? Svarar ni ja på det har ni hamnat på rätt ställe.

Paradigmo vänder sig framförallt till små och medelstora organisationer. Vi är er utvecklingspartner när ni utforskar vägar mot nya sätt att tänka, och vara, organisation. Är ni redo att undersöka agilt ledarskap, självstyrande team eller gå hela vägen mot en Teal organisation så lovar vi att ni kommer se resultat i samspelthet, kreativitet, engagemang och arbetsglädje.

Vad kan vi göra för er?

STYRNING & STRUKTUR
Förutsättningar för innovation och resultat - vi bygger in framgång i systemet

Finns de grundläggande byggstenarna för en välfungerande organisation på plats?

LEDARSKAP & KULTUR
Vi lyfter medarbetare, skapar engagemang, arbetsglädje och en god arbetsmiljö

Hur mår medarbetarna och hur väl arbetar de tillsammans?

DET NYA PARADIGMET TEAL
En mer hållbar resa in i framtidens snabbföränderliga värld

Är ni redo för att tänka nytt vad gäller hur värdeskapande kan organiseras? Är ni redo att människoorientera?

Instagram

    Boka in ett möte!

    Kunder och partners